Welkom op de website van HOE Katwijk!

 

“… If you can’t feed a hundred people, then feed just one …”

Moeder Theresa

Als we om ons heen kijken en de nood zien in de wereld dan denk ik dat deze tekst van Moeder Theresa van bijzondere waarde zal zijn voor veel mensen die hulp bieden aan de allerarmste mensen in de wereld. Wij als Christelijke Stichting HOE Katwijk doen dit in een aantal plaatsen in Roemenië. Wij als organisatie zijn ons terdege bewust hoe waardevol onze hulp kan zijn voor onze medemens. De dankbaarheid die we tegenkomen als wij daar zijn is met geen pen te beschrijven. Die dankbaarheid is voor ons dan ook de motivatie om dit werk, zo lang we daar de kracht voor krijgen, te blijven doen

Namens de Christelijke Stichting HOE Katwijk

Jack Glasbergen, voorzitter