Geen inzameling HOE op de zaterdag voor Pasen.

In verband met de Paasdagen kunnen er op zaterdag, 8 april 2023 géén goederen worden gebracht bij het inzameladres van Chr. Stichting HOE Katwijk. Vanaf zaterdag, 15 april as. kunt u weer iedere zaterdag (behalve op de  zaterdag voor Pinksteren) tot en met zaterdag, 24 juni 2023 tussen 10.00 en 12.00 uur uw spullen inleveren bij de smederij Haasnoot aan de J. van der Vegtstraat. Deze spullen zijn bestemd voor de allerarmste Roemenen, maar in deze tijd ook voor de Oekraïense vluchtelingen die door onze contacten in Roemenië worden opgevangen. Denkt u ok aan een kleine bijdrage voor het transport.

Het bestuur van HOE wenst u goede Paasdagen.

Geen inzameling op 24 en 31 december

In verband met de Kerstdagen en Oud en Nieuw is ons inzamelpunt  gesloten op de zaterdagen 24 en 31 december 2022. Dat betekent dat u dus alleen nog komende zaterdag, 17 december 2022, uw spullen kan brengen op het adres:  J. van der Vegtstraat 1 (dit is bij de smederij van Gerrit Haasnoot). En natuurlijk staan we in het nieuwe jaar weer klaar om alle goederen in ontvangst te nemen.

 Vanaf zaterdag 7 januari 2022 bent u weer iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom met uw kleding, schoenen, beddengoed, gordijnen, medicijnen (mits de houdbaarheidsdatum niet is verlopen) en graag ook incontinentiemateriaal.

Het bestuur van Chr.st. HOEKatwijk wenst u allen een gezegende kersttijd toe.

Voedselactie HOE Katwijk 2021/2022

HOE houdt weer haar jaarlijkse voedselactie voor Roemenië. De coronapandemie heerst al anderhalf jaar in onze samenleving, maar óók op het platteland van Roemenië.

Alles is weer duurder geworden, de gewassen, het hout, de gezondheidszorg. De armoede is er onverminderd groot. Net teruggekeerd van onze bestuursreis half oktober 2021 naar Roemenië, hebben we met eigen ogen kunnen zien, dat onze steun nog steeds hard nodig is. Er zijn veel arme gezinnen met jonge kinderen, die amper door de ouders onderhouden kunnen worden. De kleine kadootjes die we onderweg uitgedeeld hebben aan de kinderen, toveren een blijde lach op hun gezicht.

Voor de ouders blijft de zorg om de komende winter door te komen. Vooral is er de zorg voor de dagelijkse eerste levensbehoeften. Alles wordt duurder, hout is heel erg duur geworden. En dáár kunnen wij bij helpen met een financiële bijdrage. Met het geld dat met deze winteractie wordt opgehaald, kunnen er voedselpakketten en hout worden gekocht. Dit wordt in Roemenië zelf gedaan door onze contactpersonen en zij weten precies waar de spullen het hardst nodig zijn. Alles wordt geregeld in nauw overleg met het bestuur van stichting HOEKatwijk.

U kunt ons helpen door een bijdrage over te maken op één van onderstaande bankrekeningnummers, t.n.v. Christelijke stichting HOEKatwijk, o.v.v. “Winteractie”.

NL 90 RABO 0331707977 of NL 31 INGB 0006194173  (ANBI RSIN 802339645 [Christelijke Stichting Hulp Oost-Europa Katwijk])

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw steun namens het bestuur van chr. St. HOEKatwijk,        www.hoekatwijk.nl

Even bijpraten

De kledinginzameling hebben wij noodgedwongen weer moeten stoppen eind oktober 2020. Dat is jammer want de behoefte in Roemenië blijft onverminderd groot. We kijken uit naar een veilige herstart, maar dit zal nog wel even duren. Wij bedanken allen die kleding etc. bij HOE brachten. In de paar weken dat wij inzamelden ontvingen wij, naast veel kleding etc. ook veel prachtig breiwerk: truitjes, vestjes, sjaals, mutsen, handschoenen en dekentjes. Heel hartelijk dank aan onze trouwe breisters en haaksters. Ook onze HOE-winteractie liep dit jaar anders. We konden maar heel weinig flyers (30) uitdelen in de kerken, maar gelukkig konden wij onze actie wel publiceren in het kerkblad. Het bestuur is erg dankbaar dat HOE het mooie bedrag van 6.750 euro mocht ontvangen. Omdat HOE ook nog een grote gift ontving, was het mogelijk om 9.000 euro te verdelen over de plaatsen Cluj, Tinca/Sighet, Beius/Batăr en Drăgăneşti. Wij ontvingen van alle contacten grote dankbaarheid. Van onze contactpersonen Peter en Rodica Morar uit Cluj is de volgende reactie:

“Lieve vrienden,

De beste wensen voor 2021 van jullie vrienden in Cluj. Wij hopen dat het jullie goed gaat en het veilig wordt na dit vreemde jaar 2020. Wij kijken uit naar 2021 met grote verwachting, optimisme en vertrouwen. Vertrouwen in God die ons onder alle omstandigheden nabij is. Ook dit jaar hebben wij het geld dat jullie naar onze Stichting hebben gestuurd uitgegeven om een aantal van de zeer arme gezinnen op te vrolijken en hoop te geven. Natuurlijk heel anders dan de andere jaren, minder contact met de mensen en respect voor de opgelegde beperkingen. De ontvangen hulp deed er eigenlijk het meest toe! Om de vreugde met u te delen, hebben wij deze foto bijgevoegd. Wij hopen dat het leven in 2021 snel terugkeert naar een normale staat. Veel liefde, Peter en Rodica”

Wij hopen om, zodra het mogelijk is, weer met de inzameling te starten en zullen dat tijdig bekend maken in onder meer het kerkblad. Het bestuur van HOE wenst u allen een gezegend en gezond 2021 toe.

Aktie zomerkampen

ACTIE ZOMERKAMPEN 2019

De zomermaanden staan weer voor de deur en daarmee is ook de tijd aangebroken voor de Actie Zomerkampen 2019. Om ook dit jaar de kampen door te kunnen laten gaan, is onze financiële steun nog heel erg nodig en wordt die bijzonder gewaardeerd. Het is belangrijk dat ook de armste kinderen kunnen genieten van een weekje vakantie. Even weg uit de dagelijkse sleur en samen met vriendjes spelen, zingen, sporten, lekker eten en naar verhalen uit de bijbel luisteren. Hebben ze geld genoeg? Nee. Hebben ze gevraagd? Ook niet. We weten wel waar ze voor bidden……Weet u, ze zien dat wat u geeft, als gebedsverhoring! Is misschien goed om aan te denken bij uw donatie! U kunt voor onze actie zomerkampen een bijdrage overmaken op één van de onderstaande bankrekeningnummers, t.n.v. chr.stichting HOEKatwijk o.v.v. Actie Zomerkampen 2019. NL90 RABO 0331 7079 77 of NL31 INGB 0006 1941 73 Mede namens de Roemeense kinderen zeggen wij: hartelijk dank!

25 jaar HOEKatwijk

 

Zaterdag, 19 mei 2018 bestaat onze stichting 25 jaar.

Onze Christelijke stichting Hulp Oost-Europa Katwijk is opgericht op 19 mei 1993.

Begin negentiger jaren was er eerst de werkgroep HOE Katwijk. die is overgegaan in de stichting

Hieronder ziet u beelden van een van de eerste bezoeken aan Roemenië en het eerste inzamelingsadres.

Contactpersonen in Roemenië

Cluj-Napoca

  Peter en Rodica Morar en Dorina

Beius

ds. Peter en Ella Beltechi en Paul en Loïs

Sighet / Tinca

   ds. Daniël en Tina Drimbe, dochters Corina en Rebeca en kleinkinderen

Drăgăneşti-Olt

  ds. Raul Costea, leider van de missionarissen

 

 Mariana Ileana, coördinator verdeling kleding etc.

 

Tinca / Cociuba

Ds. Mircea Badea

•Schooltje en kerk voor zigeuners in Batăr (bij Tinca)

 

Op advies van ds. Peter Beltechi bezocht de delegatie in april een gebouw in het zigeunerdorp Batăr. De kerk en het schooltje staan onder leiding van een zigeunerdominee.

Het bleek dat de verwarming van het gebouw kapot was. Geld voor reparatie, dat 300 euro zou kosten, was er niet. De delegatie besloot dit bedrag beschikbaar te stellen. Onder supervisie van ds. Beltechi is de reparatie uitgevoerd. In september heeft de andere bestuursdelegatie het gebouw opnieuw bezocht. De verwarming brandde weer en de rekening werd overhandigd.

Geconstateerd werd dat veel van de kinderen geen goede jasjes en schoenen hadden. Ook ontbrak het aan schriftjes, pennen etc. Bij de kledinginzameling wordt geprobeerd schoentjes en warme jasjes voor deze kinderen te verzamelen. In het transport van november konden verschillende dozen met spullen voor Batăr meegegeven worden. Ds. Be;techi zorgt voor de verdeling.