Zaterdag, 4 september 2021 start nieuw inzamelseizoen

START SEIZOEN HOE 2021/2022:  zaterdag 4 september 2021

Een nieuw seizoen met nieuwe kansen! Hopelijk kunnen we de corona-perikelen grotendeels achter ons laten en vooruitkijken naar een jaar zonder vertragingen.

De vrijwillig(st)ers staan weer klaar om alle kleding te sorteren en verzendklaar te maken voor transport naar Roemenië.

U kunt uw de spullen brengen naar ons vertrouwde inzameladres: de smederij van Gerrit Haasnoot in de J. van der Vegtstraat 1 te Katwijk, iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wat kunt u inleveren: kleding (schoon en heel), baby-uitzet materialen, schoenen, beddengoed, linnengoed, gordijnen, restjes wol, klein speelgoed (compleet), medicijnen (mits niet over de houdbaarheidsdatum), incontinentiemateriaal, verbandmiddelen. Andere artikelen eventueel in overleg, maar géén meubels, géén boeken, geen films of cd’s.

Een transport naar Roemenië kost gemiddeld € 2.500 en we hopen er dit seizoen een aantal te kunnen realiseren. Daarom vragen we u, om bij het afgeven van goederen, een kleine bijdrage in de ton te doen.

Namens het bestuur van HOE: hartelijk dank en tot ziens!

Even bijpraten

De kledinginzameling hebben wij noodgedwongen weer moeten stoppen eind oktober 2020. Dat is jammer want de behoefte in Roemenië blijft onverminderd groot. We kijken uit naar een veilige herstart, maar dit zal nog wel even duren. Wij bedanken allen die kleding etc. bij HOE brachten. In de paar weken dat wij inzamelden ontvingen wij, naast veel kleding etc. ook veel prachtig breiwerk: truitjes, vestjes, sjaals, mutsen, handschoenen en dekentjes. Heel hartelijk dank aan onze trouwe breisters en haaksters. Ook onze HOE-winteractie liep dit jaar anders. We konden maar heel weinig flyers (30) uitdelen in de kerken, maar gelukkig konden wij onze actie wel publiceren in het kerkblad. Het bestuur is erg dankbaar dat HOE het mooie bedrag van 6.750 euro mocht ontvangen. Omdat HOE ook nog een grote gift ontving, was het mogelijk om 9.000 euro te verdelen over de plaatsen Cluj, Tinca/Sighet, Beius/Batăr en Drăgăneşti. Wij ontvingen van alle contacten grote dankbaarheid. Van onze contactpersonen Peter en Rodica Morar uit Cluj is de volgende reactie:

“Lieve vrienden,

De beste wensen voor 2021 van jullie vrienden in Cluj. Wij hopen dat het jullie goed gaat en het veilig wordt na dit vreemde jaar 2020. Wij kijken uit naar 2021 met grote verwachting, optimisme en vertrouwen. Vertrouwen in God die ons onder alle omstandigheden nabij is. Ook dit jaar hebben wij het geld dat jullie naar onze Stichting hebben gestuurd uitgegeven om een aantal van de zeer arme gezinnen op te vrolijken en hoop te geven. Natuurlijk heel anders dan de andere jaren, minder contact met de mensen en respect voor de opgelegde beperkingen. De ontvangen hulp deed er eigenlijk het meest toe! Om de vreugde met u te delen, hebben wij deze foto bijgevoegd. Wij hopen dat het leven in 2021 snel terugkeert naar een normale staat. Veel liefde, Peter en Rodica”

Wij hopen om, zodra het mogelijk is, weer met de inzameling te starten en zullen dat tijdig bekend maken in onder meer het kerkblad. Het bestuur van HOE wenst u allen een gezegend en gezond 2021 toe.

Winteractie 2020

Winteractie stichting HOE Stichting HOE is weer gestart met de jaarlijkse actie voor de allerarmsten in Roemenië. De winter in Roemenië is meestal erg koud. Als het koud is en je hebt geen hout voor de kachel, het tocht in huis, er zijn niet genoeg dekens voor alle kinderen, op de vloer ligt geen warm kleed en je hebt soms zelfs geen schoenen of sokken dan is dat schrijnend. Helaas zijn er nog veel heel arme Roemenen die geen geld hebben om zich een beetje te kunnen warmen. Hulp aan de arme Roemenen is nog steeds hard nodig. Door de coronacrisis is de situatie nijpender geworden. Veel mensen zijn werkloos en er is geen financieel vangnet zoals in Nederland. Geen werk betekent gewoon geen inkomen en dus armoede, honger en kou. Onze steun is onmisbaar! Met het geld dat HOE ontvangt met deze actie kunnen voedselpakketten en hout worden gekocht. Dit wordt in Roemenië zelf gedaan door onze contactpersonen en zij weten precies waar de spullen het hardst nodig zijn. Alles wordt geregeld in nauw overleg met het bestuur van stichting HOEKatwijk. U kunt ons helpen door een bijdrage over te maken op één van onderstaande bankrekeningnummers, t.n.v. Christelijke stichting HOEKatwijk, o.v.v. “Winteractie”. NL 90 RABO 0331707977 of NL 31 INGB 0006194173. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw steun namens het bestuur van chr.st. HOEKatwijk,

interactie 2020

Inzameling weer gestopt (vanaf oktober 2020)

 In verband met het toenemen van de besmettingen met het Coronavirus stopt HOE per direct (17 oktober 2020) met de inzameling en kunnen er voorlopig géén goederen worden gebracht bij het inzameladres van stichting HOEKatwijk aan de J. v.d. Vegtstraat 1. Zodra de situatie het weer toelaat zal de inzameling worden hervat en kan iedereen weer op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur spullen inleveren bij de smederij van Gerrit Haasnoot aan de J. v. d. Vegtstraat. Dit zal tijdig worden bekend gemaakt, onder meer op deze website van HOE: wwwhoekatwijk.nl

Het bestuur van HOEKatwijk.

Aktie zomerkampen

ACTIE ZOMERKAMPEN 2019

De zomermaanden staan weer voor de deur en daarmee is ook de tijd aangebroken voor de Actie Zomerkampen 2019. Om ook dit jaar de kampen door te kunnen laten gaan, is onze financiële steun nog heel erg nodig en wordt die bijzonder gewaardeerd. Het is belangrijk dat ook de armste kinderen kunnen genieten van een weekje vakantie. Even weg uit de dagelijkse sleur en samen met vriendjes spelen, zingen, sporten, lekker eten en naar verhalen uit de bijbel luisteren. Hebben ze geld genoeg? Nee. Hebben ze gevraagd? Ook niet. We weten wel waar ze voor bidden……Weet u, ze zien dat wat u geeft, als gebedsverhoring! Is misschien goed om aan te denken bij uw donatie! U kunt voor onze actie zomerkampen een bijdrage overmaken op één van de onderstaande bankrekeningnummers, t.n.v. chr.stichting HOEKatwijk o.v.v. Actie Zomerkampen 2019. NL90 RABO 0331 7079 77 of NL31 INGB 0006 1941 73 Mede namens de Roemeense kinderen zeggen wij: hartelijk dank!

Eerste transport in 2019

Op 31 januari 2019 wordt het eerste transport in 2019 geladen. Een vaste ploeg van vrijwilligers is daarbij behulpzaam. Het transport bevat veel kleding, verband, medicijnen, incontinentiemateriaal, speelgoed en dekbedden, door onze breisters gebreide truitjes, mutsjes en sjaals. Het transport gaat naar Cluj, Beius, Tinca en Draganesti. De verwachting is dat er nog 2 transporten volgen in 2019. Dat is, naast het krijgen van kleding etc.  ook afhankelijk van de financiële bijdragen die HOE hoopt te ontvangen. Een kleine bijdrage  voor het transport is dan ook erg welkom.

25 jaar HOEKatwijk

 

Zaterdag, 19 mei 2018 bestaat onze stichting 25 jaar.

Onze Christelijke stichting Hulp Oost-Europa Katwijk is opgericht op 19 mei 1993.

Begin negentiger jaren was er eerst de werkgroep HOE Katwijk. die is overgegaan in de stichting

Hieronder ziet u beelden van een van de eerste bezoeken aan Roemenië en het eerste inzamelingsadres.

Contactpersonen in Roemenië

Cluj-Napoca

  Peter en Rodica Morar en Dorina

Beius

ds. Peter en Ella Beltechi en Paul en Loïs

Sighet / Tinca

   ds. Daniël en Tina Drimbe, dochters Corina en Rebeca en kleinkinderen

Drăgăneşti-Olt

  ds. Raul Costea, leider van de missionarissen

 

 Mariana Ileana, coördinator verdeling kleding etc.

 

Tinca / Cociuba

Ds. Mircea Badea