Zomerstop

Zomerstop HOE KATWIJK 2019

Op 29 juni as is het de laatste inzamelochtend van het seizoen 2018-2019. Veel mensen hebben dit seizoen kleding en andere spullen gebracht in de J. van der Vegtstraat. Het bestuur bedankt alle gevers hartelijk, ook voor de bijdragen voor het transport. In de zomermaanden juli en augustus zijn we gesloten. Na de zomer gaan we weer starten op zaterdag 7 september.

Er zin nog steeds vrijwilligers nodig op de zaterdagmorgen. Voor contact,

Kijk op onze website www.hoekatwijk.nl Het bestuur van HOE Katwijk

Aktie zomerkampen

ACTIE ZOMERKAMPEN 2019

De zomermaanden staan weer voor de deur en daarmee is ook de tijd aangebroken voor de Actie Zomerkampen 2019. Om ook dit jaar de kampen door te kunnen laten gaan, is onze financiële steun nog heel erg nodig en wordt die bijzonder gewaardeerd. Het is belangrijk dat ook de armste kinderen kunnen genieten van een weekje vakantie. Even weg uit de dagelijkse sleur en samen met vriendjes spelen, zingen, sporten, lekker eten en naar verhalen uit de bijbel luisteren. Hebben ze geld genoeg? Nee. Hebben ze gevraagd? Ook niet. We weten wel waar ze voor bidden……Weet u, ze zien dat wat u geeft, als gebedsverhoring! Is misschien goed om aan te denken bij uw donatie! U kunt voor onze actie zomerkampen een bijdrage overmaken op één van de onderstaande bankrekeningnummers, t.n.v. chr.stichting HOEKatwijk o.v.v. Actie Zomerkampen 2019. NL90 RABO 0331 7079 77 of NL31 INGB 0006 1941 73 Mede namens de Roemeense kinderen zeggen wij: hartelijk dank!

Eerste transport in 2019

Op 31 januari 2019 wordt het eerste transport in 2019 geladen. Een vaste ploeg van vrijwilligers is daarbij behulpzaam. Het transport bevat veel kleding, verband, medicijnen, incontinentiemateriaal, speelgoed en dekbedden, door onze breisters gebreide truitjes, mutsjes en sjaals. Het transport gaat naar Cluj, Beius, Tinca en Draganesti. De verwachting is dat er nog 2 transporten volgen in 2019. Dat is, naast het krijgen van kleding etc.  ook afhankelijk van de financiële bijdragen die HOE hoopt te ontvangen. Een kleine bijdrage  voor het transport is dan ook erg welkom.

25 jaar HOEKatwijk

 

Zaterdag, 19 mei 2018 bestaat onze stichting 25 jaar.

Onze Christelijke stichting Hulp Oost-Europa Katwijk is opgericht op 19 mei 1993.

Begin negentiger jaren was er eerst de werkgroep HOE Katwijk. die is overgegaan in de stichting

Hieronder ziet u beelden van een van de eerste bezoeken aan Roemenië en het eerste inzamelingsadres.

Contactpersonen in Roemenië

Cluj-Napoca

  Peter en Rodica Morar en Dorina

Beius

ds. Peter en Ella Beltechi en Paul en Loïs

Sighet / Tinca

   ds. Daniël en Tina Drimbe, dochters Corina en Rebeca en kleinkinderen

Drăgăneşti-Olt

  ds. Raul Costea, leider van de missionarissen

 

 Mariana Ileana, coördinator verdeling kleding etc.

 

Tinca / Cociuba

Ds. Mircea Badea

•Schooltje en kerk voor zigeuners in Batăr (bij Tinca)

 

Op advies van ds. Peter Beltechi bezocht de delegatie in april een gebouw in het zigeunerdorp Batăr. De kerk en het schooltje staan onder leiding van een zigeunerdominee.

Het bleek dat de verwarming van het gebouw kapot was. Geld voor reparatie, dat 300 euro zou kosten, was er niet. De delegatie besloot dit bedrag beschikbaar te stellen. Onder supervisie van ds. Beltechi is de reparatie uitgevoerd. In september heeft de andere bestuursdelegatie het gebouw opnieuw bezocht. De verwarming brandde weer en de rekening werd overhandigd.

Geconstateerd werd dat veel van de kinderen geen goede jasjes en schoenen hadden. Ook ontbrak het aan schriftjes, pennen etc. Bij de kledinginzameling wordt geprobeerd schoentjes en warme jasjes voor deze kinderen te verzamelen. In het transport van november konden verschillende dozen met spullen voor Batăr meegegeven worden. Ds. Be;techi zorgt voor de verdeling.

 

Kliniek van Peter en Rodica Morar Cluj

Project Kliniek Cluj-Napoca

 

In Cluj-Napoca steunt HOE vanaf het begin de Fundatia Christiana de Ajutarare (Christian aid Foundation) FCA van Rodica en Peter Morar.

De gezondheidszorg is voor veel Roemenen onbetaalbaar. De kliniek is een gezondheidscentrum waar arme mensen voor medische, psychische en sociale zorg terecht kunnen. Er wordt gewerkt met professionele artsen, apotheker en -assistenten en maatschappelijke werkers. De meesten zijn vrijwilligers. Zij doen dit werk meestal naast hun (vaste) baan en werken allen vanuit een Christelijke levensovertuiging. Deze kliniek wordt geholpen met geld, voedsel, medicijnen, kleding, verpleegartikelen, rolstoelen, etc.

 

 

Project Hospice en ouderenzorg Tinca /Cociuba

Project Hospice en ouderenzorg Tinca

HOE zamelt naast medicijnen ook, incontinentiemateriaal, verbandmiddelen etc. in. Deze materialen worden gebracht door particulieren, maar ook komen zij via ziekenhuizen en apotheken.

Deze materialen gaan naar het thuiszorgproject in Drăgăneşti maar ook naar het project van de Asociata Crestina Peniel Tinca (Christelijke stichting Peniel Tinca) van dominee Mircea Badea.

Dominee Badea heeft achter zijn woning 16 kamertjes gebouwd en een keuken en wasruimte, waar hij met o.m. de hulp van zijn vrouw en twee verpleegsters meer dan 50 oude, zieke mensen verzorgt.

 

Ook is er, met steun uit Holland, een hospice gebouwd in een nabijgelegen plaatsje Cociuba en wordt aansluitend een polikliniek gebouwd.

    

 

HOE ondersteunt dominee Badea met verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, bedden en beddengoed. Ook zijn diverse hulpmiddelen uit de Duinrand naar dit project gegaan.

Project ABC-Dallas

Project ABC-Dallas

Vlak buiten Cluj ligt een vuilnisbelt: Pata Rât.

Pata Rât is een stedelijk gebied gelegen naast deze vuilnisbelt, waar ongeveer 300 zigeunergezinnen wonen. Zij hebben hun huizen gemaakt van materialen die op de vuilnisbelt gevonden zijn en zij leven zonder water en elektriciteit. Zij zijn stateloos en krijgen geen enkele ondersteuning. Deze mensen proberen via het verzamelen van bruikbare spullen op de belt een klein beetje inkomen te verkrijgen.

      

Zigeunerkinderen maken deel uit van de categorie sociale groepen die sociaal gezien sterk buitengesloten worden, met name door armoede, discriminatie en gebrek aan toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Slechts een klein deel van deze Romakinderen gaat naar school. De meeste Roma kinderen leven geïsoleerd in de randgebieden van de steden, zoals in Pata Rât.

ABC-project  In 2009 is de stichting ProRroma een kleuterschool in Dallas / Pata Rât gestart. Steeds meer ouders erkennen sindsdien het belang van onderwijs en melden hun kinderen aan voor de kleuterschool of school. Er was nog een andere categorie kinderen, die vanwege hun leeftijd nog niet zijn aangemeld voor school. Zij waren al te oud op het moment van inschrijving voor school en een grote meerderheid van hen werken ofwel samen met hun ouders op de vuilnisbelt, sorteren vuilnis, of ze blijven thuis met hun jongere broers en zussen.

Om deze kinderen te redden van analfabetisme en sociale buitensluiting, heeft de Fundaţia Chreştana de Ajutorare (FCA) van Peter en Rodica Morr in 2013 het ABC Gift Project gestart in Pata Rât voor kinderen van 7-11 jaar oud met scholing en sociale integratie als doel.

 

  

Via de FCA wordt door HOE hulp verleend in de vorm van financiële ondersteuning van een kleinschalig speciaal project om zigeunerkinderen scholing te geven (ABC-project).