Contact

Voorzitter
Jack Glasbergen

Secretaris
Ria de Best

Penningmeester
Dick Heemskerk

Corr. adres
Hercules 159
2221 MB Katwijk

Telefoon
0614784928

Inzameling
Elke zaterdagmorgen tussen 10:00 en 12:00
(behalve juli & augustus)

Bank
NL 90 RABO 0331 70 7977
tnv Christelijk Stichting HOE Katwijk

ANBI – RSIN
802339645
Christelijk Stichting HOE Katwijk

Mail
r.de.best2@kpnplanet.nl