Over HOE Katwijk

HOE Katwijk is een stichting die zich het volgende ten doel heeft gesteld:

“…vanuit de Christelijke solidariteit hulp verlenen aan straatarme mensen in Roemenië, zonder daarbij onderscheid te maken op grond van afkomst, geloof, ras of geslacht …”.

HOE Katwijk vertrouwt erop dat zij op deze wijze [samen met o.a. Roemeense stichtingen die eveneens vanuit deze visie hulp verlenen] een positieve verandering tot stand te brengen.

Samenstelling Bestuur


Jack Glasbergen, voorzitter


Ria de Best, secretaris


Dick Heemskerk, penningmeester

Overige bestuursleden:


Bram Barnhoorn


Willeke van der Gugten

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20191005_093816-2-742x1024.jpg

Cees Haasnoot

HOE Katwijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De bestuursleden én de vrijwillig(st)ers van HOEKatwijk doen hun werk op vrijwillige basis, en ontvangen geen enkele financiële noch andere vergoeding voor hun werk.

ANBI – RSIN
802339645
Christelijk Stichting HOE Katwijk