Financiële steun of sponsoring

Stichting HOE is volledig afhankelijk van giften, sponsoring en donaties

U kunt donateur worden door een jaarlijkse of maandelijkse gift over te maken op een van  onderstaande rekeningen. HOE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus uw gift is aftrekbaar voor de belasting

Een jaarlijkse gift voor één van onze acties is van harte welkom. De informatie vindt u elders op de website.

U vindt hieronder ons rekeningnummer.

Rabobank NL90 RABO 0331 7079 77 ANBI RSIN 802339645 [Christelijke Stichting Hulp Oost-Europa Katwijk]