Financiële steun of sponsoring

Stichting HOE is volledig afhankelijk van giften, sponsoring en donaties

U kunt donateur worden door een jaarlijkse of maandelijkse gift over te maken op een van  onderstaande rekeningen. HOE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus uw gift is aftrekbaar voor de belasting

U kunt ook een Overeenkomst Periodieke gift in geld aangaan met HOE voor 5 jaar. Dan is uw gift voor 100% aftrekbaar.  Het formulier kunt u downloaden bij de Belastingdienst.

U kunt ook een transport naar Roemenië voor HOE rijden of sponsoren (circa 2.500 euro). Er zijn jaarlijks 3 transporten nodig.

Ook een jaarlijkse gift voor één van onze projecten is van harte welkom. De informatie vindt u elders op de website.

U vindt hieronder onze rekeningnummers.

ING Bank NL31 INGB 0006 1941 73 Rabobank NL90 RABO 0331 7079 77 ANBI RSIN 802339645 [Christelijke Stichting Hulp Oost-Europa Katwijk]