Jaarverslag

Activiteiten 2023

Vanaf 7 januari tot eind juni is er weer hard gewerkt om de vele spullen die in deze periode binnenkomen, te verwerken en klaar te maken voor het transport. De inzameling vindt plaats bij smederij Haasnoot, J. van der Vegtstraat 1. De ingezamelde kleding wordt verwerkt op de locatie aan de Valkenburgseweg 82. Op 23 mei bestaat de stichting 30 jaar.

In dit verslag worden de activiteiten van 2023 vermeld.

Kledinginzameling

De inzameling is altijd op de zaterdagmorgen (circa 40 zaterdagen per jaar). De spullen worden aangeleverd in de Van der Vegttstraat, naar de opslag aan e Valkenburgseweg gebracht en daar in dozen verpakt en verder verwerkt door de vrijwillig(st)ers. Er worden weer veel spullen aangeleverd.

Vrijwillig(st)ers

Er zijn in 2023 ongeveer 25 vrijwilligsters en 12 vrijwilligers actief voor HOE, inclusief de bestuursleden. Veel dames en heren zijn al heel lang actief bij HOE. Het bestuur is blij dat zij zo trouw zijn, ondanks dat velen de pensioenleeftijd al gepasseerd zijn.

Inzameling gestopt eind juni 2023

Dertig jaar lang al kan HOE ieder jaar een beroep doen op de vrijwillig(st)ers van HOE. Veel van hen zijn al vele Jaren actief en sommigen zelfs vanaf de oprichting van stichting HOE in 1993. In de loop der jaren zijn veel dames en heren actief geweest voor HOE. Er haakten wel steeds vrijwillig(st)ers af, maar dat was veelal door gezondheidsproblemen of de hoge leeftijd. Het bestuur moet echter constateren dat hier en daar meer gezondheidsproblemen ontstaan, ook binnen het bestuur. Dit baart grote zorgen over de continuïteit van de inzameling. Veel vrijwillig(st)ers zijn de leeftijd van 70 jaar (ruim) gepasseerd. Er zijn zelfs diverse vrijwillig(st)ers 80+. Ook in het bestuur ligt de gemiddelde leeftijd boven de 70. Herhaalde oproepen om nieuwe, vooral jongere, vrijwillig(st)ers te krijgen leveren niets op. Iedereen heeft het druk met werken, zowel man als vrouw, en moeten daarnaast juist op zaterdag de kinderen begeleiden naar clubs en dergelijke.

Het bestuur heeft daarom na uitgebreide beraadslaging besloten om aan het eind van dit inzamelseizoen (eind juni 2023) definitief te stoppen met de inzameling van kleding etc. De stichting HOE zal nog wel blijven bestaan om te kunnen doorgaan met het inzamelen van geld voor de voedselactie rond Kerst en het financieel ondersteunen van de zomerkampen. Zie verder in dit verslag.

Transporten

Er zijn in 2023 twee transporten verzorgd. Het eerste transport werd geladen op 14 juli. Dit transport is gereden door de Werkgroep De Ruiter. Gelost is in Cluj-Napoca, Beius en Tinca/Sighet. Het tweede transport met de laatste pallets kleding etc. én het bruikbaar materiaal van de opslag vertrekt rond 14 augustus met de firma DB Schenker Lodgistics.  Deze lading wordt afgeleverd in Drăgăneşti-Olt.

Met deze transporten worden verstuurd:

 1. kleding, schoenen, beddengoed, incontinentiemateriaal, speelgoed etc. voor ds. Drimbe ten behoeve van de armste (zigeuner) mensen in Sighet Marmatiei en Tinca (Bihor);
 2. medicijnen (waarvan de werkingsduur nog niet verlopen zijn) voor de kliniek van de Christelijke stichting hulpverlening (FCA) van Peter en Rodica Morar in Cluj (voor arme ouderen in Cluj die geen medische zorg kunnen betalen) en incontinentiemateriaal voor deze ouderen;
 3. medicijnen, verbandmiddelen, beddengoed en medicijnen voor de ongeveer 50 oude, zieke mensen die Ds. Mircea Badea met zijn team verzorgt in Tinca (Bihor) en ongeveer 20 mensen in zijn hospice en polikliniek in Cociuba (Bihor);
 4. kleding, kleding, speelgoed etc. én materiaal naar Ds. Peter Beltechi (Beius) voor het schooltje voor zigeunerkinderen in het dorp Batăr, én materiaal voor een klein ziekenhuis in Stei;
 5. een substantieel deel van alles wat wordt ingezameld gaat naar Ds. Raul Costea/ Mariana Ileana in Drăgăneşti-Olt en hun team van ongeveer 20 missionarissen. Het Olt-district is zeer arm, er wonen ongeveer 300.000 veelal zeer arme, vaak werkloze, mensen. Alle missionarissen hebben daar hun eigen missie/verzorgingsgebied
 6. verbandmiddelen, medicijnen en incontinentiemateriaal, beddengoed en handdoeken naar het project “Thuiszorg in Drăgăneşti-Olt”.

HOE stopt dus met de kledinginzameling. In principe zal de Werkgroep De Ruiter één keer per jaar kleding etc. gaan brengen bij onze contacten in Tinca, Beius en Cluj. Het bestuur is daar dankbaar voor.

HOE wil de actie voor de zomerkampen en voedsel rond de kerst nog een aantal jaren door laten gaan.

Zomerkampen 2023

De actie Zomerkampen heeft in 2023 een bescheiden resultaat, maar dankzij een mooie (anonieme) gift kan toch financiële steun worden geboden. Dominee Drimbe en Mariana Ileana in Drăgăneşti ontvangen beide 750 euro voor een klein zomerkamp. Dominee Beltechi ontvangt 1.000 euro voor herstelwerkzaamheden aan de gebouwen van het zomerkamp voor arme kinderen in de bergen bij Beius.

Voedselactie najaar 2023

Vanaf half november wordt de jaarlijkse voedselactie gehouden. Deze actie brengt 4.152 euro op. Het bestuur is dankbaar voor al de giften die ontvangt voor deze actie. Dankzij een anonieme grote gift kan het mooie bedrag van 9.000 euro worden overgemaakt en kunnen grotere bedragen worden gegeven.

Met dit geld is door de contactpersonen in Roemenie ter plekke voedselpakketten en hout gekocht voor de arme – vaak oudere – mensen en ook voor gezinnen met kleine kinderen. Er is geld gegeven aan Sighet/Tinca: 1.800 euro, aan Beius/Batăr 1.800 euro, aan Cluj 2.700 euro en ook aan Drăgăneşti 2.700 euro.

Het bestuur bedankt iedereen die een bijdrage gegeven heeft aan een of beide acties

Giften en sponsors

 • Ook dit jaar ontving HOE weer mooie giften, waaronder 7.600 euro van een anonieme sponsor voor de diverse acties
 • Sinds vele jaren wordt ook door een aantal donateurs maandelijks of jaarlijks een gift overgemaakt, onder meer voor de bijzondere projecten. Het bestuur is daar zeer blij mee.

Het bestuur is ook de volgende sponsors dankbaar:

 • fam. G. Haasnoot (beschikbaarstelling garage voor de inzameling van kleding)
 • Twinpack, Lisse (gratis dozen voor vervoer spullen)
 • Contimeta, Utrecht (plakmateriaal)
 • Transportbedrijf Jongeneel en transportbedrijf Thijs van Leeuwen.

Bestuur

De bestuurssamenstelling is in 2023 ongewijzigd gebleven. Er zijn wel zorgen om de continuïteit. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 70. Enkele bestuursleden hebben door ziekte een stapje terug moeten doen.

Bestuursreizen

Dit jaar is er één uitgebreide bestuursreis gehouden: van 26 september tot en met 5 oktober. De delegatie bestaat uit Jack Glasbergen, voorzitter en de bestuursleden Bram Barnhoorn en Cees Haasnoot. Het is fijn om iedereen weer te ontmoeten. Vooral het bezoek in Drăgăneşti is belangrijk, vooral vanwege de thuiszorg. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit projectproject niet meer gesponsord en moet het ‘op eigen benen staan’, waarbij dan financiële steun van de gemeente Drăgăneşti en andere sponsors belangrijk zijn.

Bijzondere Acties

Sinds jaar en dag worden door diverse dames in Katwijk, maar ook in Rijnsburg en Oegstgeest gebreid voor HOE: truien, sjaals, mutsen, handschoenen, sokken, spreien etc. Deze gebreide spullen worden door de arme mensen in Roemenië met grote dankbaarheid ontvangen. De winters kunnen heel koud zijn in Roemenië. De breisters zorgen ook veelal zelf voor de wol, maar HOE ontvangt ook veel bollen wol die de breisters kunnen gebruiken.

Projecten

 1. Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district

Bij de jaarlijkse bezoeken bleek steeds weer dat hulp aan oude, zieke mensen thuis nauwelijks plaats vindt. HOE zag en ziet nog steeds schrijnende situaties: oude mensen die ziek of gebrekkig en vervuild in een oud huisje wonen zonder goede hulp, zelfs niet van familie of buren.

Op 1 januari 2018 is daarom het project “Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district” gestart met financiële steun van de diaconie van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn (in 2018) en een grote donatie van de stichting Carolusgulden. Van deze stichting heeft HOE jaarlijks (tot en met 2023) een grote donatie ontvangen waardoor het project voldoende financiële middelen had.

Doel

Het doel van dit [project van HOE is om via fondswerving te komen te komen tot het laten brengen van structuur in de ondersteuning van oude, zieke en gebrekkige mensen: thuiszorg.

De eerste jaren zijn acht tot tien zieke oudjes verzorg door de verpleegster Lidia. Sinds enkele jaren is een tweede verpleegster, Gheta, actief. Zij brengen maandelijks verslag uit, ook aan HOE. De coördinator Tavi (Octavian Berechet) verzorgt de financiën. Iedere maand wordt door HOE een bedrag aan hem overgemaakt voor salaris, huur van een opslagruimte, kosten auto, etc.

De beide dames bezoeken gezamenlijk de patiënten en ondersteunen elkaar. Terwijl Lidia verpleeghulp geeft, doet Gheta andere klusjes in huis en biedt een luisterend oor. Er zijn eind 2023 20 patiënten.

 1. Schooltje en kerk voor zigeuners in Batăr (bij Tinca)

Sinds enkele jaren is HOE ook (in bescheiden mate) actief in het zigeunerdorp Batăr.                                                          

Er zijn een zigeunerkerk en -schooltje in het dorp die onder leiding staan van een zigeunerdominee.

Financiële verantwoording 2023