Jaarverslag

Activiteiten 2020              

De activiteiten van HOE starten in 2020 zoals in alle voorgaande jaren met de inzameling van kleding, etc. In de loop van februari kwamen de eerste meldingen van een uitbraak in China van een nieuw virus: Covid 19. Voorlopig was dat heel ver weg, maar al gauw werd het virus ook in Europa (Noord-Italië) actief en half maart ging ook Nederland in een intelligente lockdown. De inzamelingsactiviteiten werden stopgezet, voorlopig tot half april, maar uiteindelijk tot eind juni: het eind van het inzamelseizoen 2019-2020 van HOE.

ons inzameladres

In september werd weer gestart met het nieuwe seizoen 2020-2021 van inzameling bij smederij Haasnoot in J. van der Vegtstraat 1, maar het sorteren moest worden verplaatst naar een locatie waar de vrijwillig(st)ers de Coronamaatregelen in acht konden nemen, vooral de afstandsnorm van 1,50 meter. Half oktober moest helaas opnieuw worden besloten om met de inzameling te stoppen. In totaal is maar vier maanden ingezameld in plaats van de gebruikelijke tien maanden.

In dit verslag worden de activiteiten van 2020 vermeld.

Kledinginzameling

Tot half februari is veel kleding, beddengoed, gordijnen, speelgoed, incontinentiemateriaal en medicijnen (waarvan van de meeste medicijnen de haalbaarheidsdatum binnen de termijn van het transport viel) ingezameld aan de J. van der Vegtstraat 1.

Toen in september het nieuwe inzamelseizoen startte was het heel bijzonder om te constateren dat heel veel mensen hun spullen bewaard hadden en vanaf de eerste zaterdag in september 2020 tot aan de nieuwe lockdown half oktober werd HOE overspoeld met spullen.  De spullen worden altijd op zaterdagmorgen door de vrijwilligsters gecontroleerd, gesorteerd en in dozen verpakt en door de vrijwilligers verder verwerkt en afgevoerd naar de opslag.  Omdat er zoveel aanvoer was is er vijf weken lang ook door een aantal vrijwilligsters extra op een doordeweekse dag gesorteerd etc.

Er waren in 2020 ongeveer 25 vrijwilligsters en 12 vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren. Vele dames en heren zijn al heel lang bezig voor HOE. Enkele dames en heren moesten om gezondheidsredenen afhaken. Het bestuur is blij dat de vrijwilligers en vrijwilligsters zo trouw zijn, maar er is zeker behoefte aan nieuwe vrijwillig(st)ers, die eens in de ongeveer vijf weken zaterdagochtend (van 9.45 tot 12.15 uur) ingeroosterd worden.

Transporten

Er konden dit jaar, ondanks het feit dat maar vier maanden is ingezameld toch 2 transporten geladen worden. Het eerste transport werd op 9 juni 2020 geladen, het tweede transport op 22 oktober 2020.

een volle vrachtwagen vertrekt

Met dankbaarheid wordt geconstateerd dat veel mensen HOE een warm hart toedragen en veel kleding etc. naar de J. van der Vegtstraat 1 (voormalige smederij Haasnoot) brengen.

Met deze transporten werden de spullen verstuurd:

 1. Naar Ds. Daniël Drimbe kleding, schoenen, beddengoed, incontinentiemateriaal, speelgoed etc. voor de armste (zigeuner) mensen in Sighet Marmatiei en Tinca (Bihor);
 2. Naar Peter en Rodica Morar werd vooral medicijnen (waarvan de werkingsduur nog niet verlopen zijn) voor de kliniek (voor arme ouderen die geen medische zorg kunnen betalen in Cluj van hun Christelijke stichting hulpverlening (FCA) en incontinentiemateriaal voor deze ouderen ;
 3. Naar Ds. Mircea Badea medicijnen, verbandmiddelen, beddengoed en medicijnen voor de ongeveer 50 oude, zieke mensen die hij met zijn team verzorgt in Tinca (Bihor) en circa 20 mensen in zijn hospice en polikliniek in Cociuba (Bihor);
de 15 kamertjes van DS. Badea
 1. Naar Ds. Peter Beltechi (Beius) kleding, kleding, speelgoed etc. én materiaal voor het schooltje voor zigeunerkinderen in het dorp Batăr.
 2. Naar Ds. Raul Costea/ Mariana Ileana in Drăgăneşti-Olt en hun team van ongeveer 20 missionarissen. Het Olt-district is zeer arm, er wonen ongeveer 300.000 veelal zeer arme, vaak werkloze, mensen. Alle missionarissen hebben daar hun eigen missie/verzorgingsgebied. Hier gaat een substantieel deel van alles wat wordt ingezameld aar toe.
 3. Naar het project “Thuiszorg in Drăgăneşti-Olt”. Het aantal oude, zieke  mensen die verzorgd wordt is in 2020, dankzij het feit dat een tweede verzorgster kon worden aangenomen, toegenomen tot 14 cliënten eind 2020. Voor dit project werden verbandmiddelen, medicijnen en incontinentiemateriaal, maar ook enkele ziekenhuisbedden, beddengoed en handdoeken etc. ingezameld.
 4. Met het tweede transport werden naast kleding, vooral bedden, tafels en stoelen én spullen voor het thuiszorgproject gestuurd naar Drăgăneşti-Olt. Daar werden deze spullen verdeeld over de 20 missionarissen c.q.  20 zeer arme dorpjes in dit district.
het uitladen in Draganesti

Zomerkampen 2020

Door de Coronapandemie, die in heel de wereld, dus ook in Roemenië woedde, kon dit jaar zomerkampen worden georganiseerd worden. Er is daarom geen speciale actie zomerkampen door HOE georganiseerd. Omdat toch een mooie grote gift ontvangen werd (NN) en diverse kleinere giften, was er toch geld voor dit doel beschikbaar. Voor het maken van nieuwe toiletten in het zomerkamp in Beius kon aan  ds. Beltechi 1.800 euro worden overgemaakt. Van de besteding van dit geld is verantwoording gedaan.

zomerkamp 2018

Voedselactie najaar 2020

De flyer van de voedselactie

Vanaf begin november 2020 t/m werd de jaarlijkse voedselactie gehouden. Een nieuwe flyer is daarvoor gemaakt. Omdat de kerkdiensten maar met 30 personen konden plaatsvinden kon deze flyer niet actief worden uitgedeeld. De actie heeft toch het fraaie bedrag van ruim 6.500 euro opgebracht. Het bestuur is dankbaar voor al de giften die zij ontving voor deze actie. De pandemie treft de toch al arme mensen in Roemenië extra, omdat er veel meer werkloosheid is ontstaat. Dank zij een eenmalige grote gift van de opgeheven stichting Noroc (Noordwijk-Roemenië-contact), werd het resultaat van deze actie ruim 8.700. Hierdoor kon het fraaie bedrag van 9.000 worden overgemaakt en grotere bedragen konden worden gegeven. Met dit geld is door de contactpersonen in Roemenië ter plekke voedselpakketten gekocht voor de arme –vaak oudere – mensen. Er werd geld geschonken aan: Sighet/Tinca: 1.800 euro, aan Beius 1.800 euro, aan Cluj: 2.700 euro en aan Drăgăneşti: ook 2.700 euro.

Heel blijde familie in Tinca

Het bestuur van HOE bedankt allen die een bijdrage gegeven hebben aan een of beide acties.

De kinderen in Batar krijgen een zak met voedsel voor thuis

Giften en sponsors

 • Ook dit jaar ontving HOE weer mooie giften, waaronder 7.500 euro van een anonieme sponsor voor de acties en een transport, én een bedrag van de opgeheven stichting Noroc.

Sinds vele jaren wordt ook door een aantal donateurs maandelijks of jaarlijks een gift overgemaakt, onder meer voor de bijzondere projecten. Het bestuur is daar zeer blij mee.

Het bestuur is ook de volgende sponsors dankbaar:

 • fam. G. Haasnoot (beschikbaarstelling garage voor de inzameling van kleding)
 • Twinpack, Lisse (gratis dozen voor vervoer spullen)
 • Contimeta, Utrecht (plakmateriaal)

Bestuur

De bestuurssamenstelling is in 2020 ongewijzigd gebleven. Er zijn wel zorgen om de continuïteit. Enkele bestuursleden hebben door ziekte een stapje terug moeten doen en de gemiddelde leeftijd nadert de 70. Een verjonging van het bestuur is dan ook een grote wens.

Bestuursreizen

Ieder jaar worden door leden van het bestuur in principe 2 bezoeken aan Roemenië gebracht: 1x in het voorjaar en 1x in het najaar. In april 2020 was een bestuursreis georganiseerd voor de bestuursleden Jack, Glasbergen, Ria de Best, Willeke van der Gugten en Bram Barnhoorn. Deze reis moest vanwege het Coronavirus worden afgeblazen en een bestuursreis in september was ook niet mogelijk. Het bestuur vind dit erg jammer, omdat het heel veel waarde hecht aan de persoonlijke contacten met  de Roemeense vrienden en omdat ter plekke kan worden gekeken welke noden er zijn.

Braderie

Ook de jaarlijkse braderie die normaliter op de laatste zaterdag tijdens de Oranjefeestweek in augustus wordt gehouden, kon niet doorgaan. de foto is van een eerdere braderie

Bijzondere Acties

Sinds jaar en dag worden door diverse dames in Katwijk, maar ook in Rijnsburg en Oegstgeest gebreid voor HOE: truien, sjaals, mutsen, handschoenen, sokken, spreien etc. Deze gebreide spullen worden door de arme mensen in Roemenië met grote dankbaarheid ontvangen. De winters kunnen heel koud zijn in Roemenië. Ook in 2020 is veel mooi en warm breiwerk ontvangen. De breisters zorgen ook veelal zelf voor de wol, maar HOE ontvangt ook veel bollen wol die de breisters kunnen gebruiken.

Projecten

 1. Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district

Bij de jaarlijkse bezoeken blijkt steeds weer dat hulp aan oude, zieke mensen thuis nauwelijks plaats vindt. HOE ziet schrijnende situaties: oude mensen die ziek of gebrekkig en vervuild in een oud huisje wonen zonder goede hulp, zelfs niet van familie of buren.

Op 1 januari 2018 is daarom het project “Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district gestart met financiële steun van de diaconie van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn en een grote donatie (in 2018) van de stichting Carolusgulden.

Doel

Het doel van dit project van HOE is om via fondswerving te komen tot het laten brengen van structuur in de ondersteuning van oude, zieke en gebrekkige mensen: een soort thuiszorg.

In 2018 en 2019 zijn acht zieke oudjes verzorgd door de verpleegster Lidia. De dankbaarheid is zeer groot. Zij doet per patiënt maandelijks verslag. De coördinator Tavi (Octavian Berechet) verzorgt de financiën. Iedere maand wordt een bedrag aan hem overgemaakt voor de huur, het salaris, de kosten auto, etc.

verpleegster Lidia bij oude, verwaarloosde vrouw

Omdat één verpleegster maar een beperkt aantal patiënten kan verzorgen leefde bij HOE de wens om het aantal uren hulp met 50% uit te breiden. In de maanden mei, juni en juli heeft de Diaconie van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn de diaconale collecte op de eerste zondag van die maanden te bestemmen voor ons project. Het prachtige bedrag, groot 2.700 euro is ontvangen.

Van de stichting Carolusgulden werd in 2020 een donatie ontvangen, groot 10.000 euro zodat het verantwoord was een tweede verpleegster aan te trekken

Deze vrouw heeft een herseninfarct gehad en wordt nu verzorgd door de thuiszorg
 1. Schooltje en kerk voor zigeuners in Batăr (bij Tinca)

Sinds enkele jaar is HOE ook (in bescheiden mate) actief in het zigeunerdorp Batăr. Er zijn een zigeunerkerk en -schooltje in het dorp die onder leiding staan van een zigeunerdominee.

Tijdens de bestuursbezoeken is geconstateerd dat veel van de kinderen geen goede jasjes en schoenen hadden. Ook ontbrak het aan schriftjes, pennen etc. Deze spullen, maar ook kleding etc. voor de volwassenen, wordt door HOE verzameld en – via dominee Beltechi uit Beius – naar dit dorpje gestuurd.

Dominee Beltechi uit Beius heeft de supervisie over de besteding van dit geld.

Dankzij een sponsor wordt nu jaarlijks 300 euro aan ds. Beltechi gestuurd voor speciale noden voor het zigeunerschooltje.

het schooltje van Batar

Het bestuur hoopt al deze acties in 2021 voort te zetten. Dit kan alleen met uw medewerking.

Financiële verantwoording 2020