Jaarverslag

Activiteiten 2022

Het jaar 2022 start ook met een korte lock down: er vinden geen inzamelingsactiviteiten plaats in de maand januari. Vanaf 5 februari tot eind juni is er weer hard gewerkt om de vele spullen die in deze periode binnenkomen te verwerken en klaar te maken voor transport.

Daarna is er een korte zomerstop.

Op 3 september wordt gestart met het nieuwe seizoen 2022-2023 van inzameling bij smederij Haasnoot in J. van der Vegtstraat 1. De kleding wordt gesorteerd op de locatie aan de Valkenburgseweg.

De inzameling van kleding krijgt dit jaar een extra noodzaak door de oorlog waarin buurland Oekraïne terecht gekomen is. Omdat onze contacten in Roemenie nu eerste opvang voor Oekraïense vluchtelingen worden vragen zij om speciale spullen: winterjassen, matrassen dekbedden, luiers en (geld voor) voedsel.

In dit verslag worden de activiteiten van 2022 vermeld.

Kledinginzameling

De inzameling is altijd op de zaterdagmorgen. De spullen worden aangeleverd in de Van der Vegtstraat, naar de opslag aan de Valkenburgseweg gebracht en daar door de vrijwilligsters gecontroleerd, gesorteerd en in dozen verpakt en door de vrijwilligers verder verwerkt. Er worden weer veel spullen aangeleverd.

Aan het werk in de opslag

Ook, als in september het nieuwe inzamelseizoen start, wordt HOE de eerste weken overspoeld met spullen.

Er zijn in 2022 ongeveer 25 vrijwilligsters en 12 vrijwilligers, inclusief de bestuursleden, die de werkzaamheden uitvoeren. Vele dames en heren zijn al heel lang actief bij HOE. Het bestuur is blij dat de vrijwilligers en vrijwilligsters zo trouw zijn, ondanks dat velen de pensioendatum al lang zijn gepasseerd.

Transporten

De transporten kosten elk jaar weer meer geld: bijna 1,000 euro meer per transport.

Bij het inzamelingspunt van HOE in de Van der Vegtstraat staat daarom een ton waarin een

bijdrage kan worden gedaan voor de bestrijding van deze kosten. In 2022 heeft deze ton

 4.400 euro opgeleverd. Het bestuur is hier zeer dankbaar voor.

Er wordt een transport geladen

Op 15 maart is het eerste transport geladen. Door de inval van Rusland in Oekraïne krijgt dit transport een bijzondere wending omdat er nu ook veel vraag is naar winterjassen, matrassen dekbedden, luiers en (geld voor) voedsel voor de Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen.

Voor voedsel kan HOE direct 4x 1.000 euro storten (4 maart) en 4x 500 euro(14 april) en voor Beius nog een keer 1.000 euro

Door RTV katwijk/radio wordt in de week voor het transport elke dag opgeroepen om de noodzakelijke spullen bij HOE te brengen. Dit levert heel veel op. Er worden 2 chauffeurs voor het vervoeren van de spullen van de Van der Vegtstraat naar de opslag aan de Valkenburgseweg ingeschakeld en een extra vrijwilliger voor het ondersteunen van de dames en ook 2 dames extra voor de verwerking van de spullen.  Dat is ook hard nodig want er wordt heel gul gegeven. Ook wordt veel extra geld gegeven: in de ton bij het inzamelingspunt wordt 670 euro gegeven en op de bankrekening wordt 900 euro gestort.

Op 15 juli vertrekt een tweede transport. Dit transport is gereden met de vrachtwagen van transporteur Thijs van Leeuwen. De gratis chauffeur is Thijs zelf en de bijrijder is de voorzitter van HOE: Jack Glasbergen. Dit tot grote verrassing van de vrienden van HOE in Roemenie.

Op 15 november vertrekt het derde transport voor dit jaar. Voor dit transport wordt, evenals voor het eerste transport een Roemeens transportbedrijf ingeschakeld.

Met deze transporten worden verstuurd:

 1. kleding, schoenen, beddengoed, incontinentiemateriaal, speelgoed etc. voor ds. Drimbe ten behoeve van de armste (zigeuner) mensen in Sighet Marmatiei en Tinca (Bihor) en dit jaar ook spullen voor de Oekraïense vluchtelingen in Sighet;
 1. medicijnen (waarvan de werkingsduur nog niet verlopen zijn) voor de kliniek van de Christelijke stichting hulpverlening (FCA) van Peter en Rodica Morar in Cluj (voor arme ouderen die geen medische zorg kunnen betalen in Cluj en incontinentiemateriaal voor deze ouderen;
 2. medicijnen, verbandmiddelen, beddengoed en medicijnen voor de ongeveer 50 oude, zieke mensen die Ds. Mircea Badea in Tinca met zijn team verzorgt in Tinca (Bihor) en ongeveer 20 mensen in zijn hospice en polikliniek in Cociuba (Bihor)
 3. kleding, kleding, speelgoed etc. én materiaal naar Ds. Peter Beltechi (Beius) voor het schooltje voor zigeunerkinderen in het dorp Batăr, én materiaal voor een klein ziekenhuis in Stei;
 4. een substantieel deel van alles wat wordt ingezameld gaat naar Ds. Raul Costea/ Mariana Ileana in Drăgăneşti-Olt en hun team van ongeveer 20 missionarissen. Het Olt-district is zeer arm, er wonen ongeveer 300.000 veelal zeer arme, vaak werkloze, mensen. Alle missionarissen hebben daar hun eigen missie/verzorgingsgebied
 5. verbandmiddelen, medicijnen en incontinentiemateriaal, beddengoed en handdoeken naar het project “Thuiszorg in Drăgăneşti-Olt”.

Zomerkampen 2022

Dankzij een (anonieme) mooie grote gift én diverse kleinere giften, kan financiële steun geboden worden voor dit doel. Ds. Drimbe in Sighet en Mariana Eleana in Drăgăneşti ontvangen beiden 750 euro voor een klein zomerkamp, en Ds. Beltechi  ontvangt 1.000 euro voor het zomerkampgebouw in de bergen bij Beius’

Voedselactie najaar 2022

Vanaf half november 2022 is de jaarlijkse voedselactie gehouden. Deze actie heeft 3.785 euro opgeleverd. Het bestuur is dankbaar voor al de giften die zij ontvangen heeft voor deze actie. Dank zij een anonieme grote gift kan het fraaie bedrag van 9.800 worden overgemaakt en kunnen grotere bedragen worden gegeven. Met dit geld is door de contactpersonen in Roemenië ter plekke voedselpakketten gekocht voor de arme –vaak oudere – mensen. Er is geld geschonken aan: Sighet/Tinca: 1.800 euro, aan Beius/Batăr 1.800 euro, aan Cluj: 2.700 euro en aan Drăgăneşti: ook 2.700 euro.

Het bestuur van HOE bedankt allen die een bijdrage gegeven hebben aan een of beide acties.

Giften en sponsors

 • Ook dit jaar ontving HOE weer mooie giften, waaronder 7.600 euro van een anonieme sponsor voor de diverse acties
 • Sinds vele jaren wordt ook door een aantal donateurs maandelijks of jaarlijks een gift overgemaakt, onder meer voor de bijzondere projecten. Het bestuur is daar zeer blij mee.

Het bestuur is ook de volgende sponsors dankbaar:

 • fam. G. Haasnoot (beschikbaarstelling garage voor de inzameling van kleding)
 • Twinpack, Lisse (gratis dozen voor vervoer spullen)
 • Contimeta, Utrecht (plakmateriaal)
 • Transportbedrijf Jongeneel en transportbedrijf Thijs van Leeuwen.

Bestuur

De bestuurssamenstelling is in 2022 ongewijzigd gebleven. Er zijn wel zorgen om de continuïteit. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 70. Enkele bestuursleden hebben door ziekte een stapje terug moeten doen.

Bestuursreizen

Dit jaar is er geen uitgebreide bestuursreis gehouden. Alle contacten in Roemenië zijn tijdens het transport in juli door de voorzitter bezocht. Het is fijn iedereen weer te ontmoeten. Vooral het bezoek aan Drăgăneşti is belangrijk, met name vanwege de thuiszorg. De thuiszorg wordt zeer gewaardeerd. Eind 2022 zijn er 20 cliënten. Op termijn moet de thuiszorg ‘op eigen benen staan’, waarbij dan financiële steun van de gemeente Drăgăneşti onontbeerlijk is.

Bijzondere Acties

Sinds jaar en dag worden door diverse dames in Katwijk, maar ook in Rijnsburg en Oegstgeest gebreid en gehaakt voor HOE: truien, sjaals, mutsen, handschoenen, sokken, spreien etc. Deze gebreide en gehaakte spullen worden door de arme mensen in Roemenië met grote dankbaarheid ontvangen. De winters kunnen heel koud zijn in Roemenië.

Projecten

 1. Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district

Bij de jaarlijkse bezoeken bleek steeds weer dat hulp aan oude, zieke mensen thuis nauwelijks plaats vindt. HOE zag en ziet nog steeds schrijnende situaties: oude mensen die ziek of gebrekkig en vervuild in een oud huisje wonen zonder goede hulp, zelfs niet van familie of buren.

Een verlamde man die wordt verzorgd door een zigeunergezin dat als tegenprestatie in zijn huis mag wonen. Als het weer goed is wordt hij naar in de tuin getild. Anders ligt hij alleen op een matrasje in deze kleine kamer

Op 1 januari 2018 is daarom het project “Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district gestart met financiële steun van de diaconie van e Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn en een grote donatie (in 2018) van de stichting Carolusgulden.

Doel

Het doel van dit project van HOE is om via fondswerving te komen tot het laten brengen van structuur in de ondersteuning van oude, zieke en gebrekkige mensen: een soort thuiszorg.

De eerste jaren zijn acht tot tien zieke oudjes verzorgd door de verpleegster Lidia. De dankbaarheid is zeer groot. Zij doet per patiënt maandelijks verslag. De coördinator Tavi (Octavian Berechet) verzorgt de financiën. Iedere maand wordt een bedrag aan hem overgemaakt voor de huur, het salaris, de kosten auto, etc.

Van de stichting Carolusgulden wordt ook in 2022 een donatie ontvangen, groot 15.000 euro zodat het salaris van de beide verpleegsters en de coördinator dit jaar is gewaarborgd

De beide dames bezoeken gezamenlijk de patiënten en ondersteunen elkaar Terwijl Lidia verpleeghulp geeft, doet Gheta andere klusjes in huis en biedt een luisterend oor. Er zijn eind 2022 twintig patiënten.

 1. Schooltje en kerk voor zigeuners in Batăr (bij Tinca)

Sinds enkele jaren is HOE ook (in bescheiden mate) actief in het zigeunerdorp Batăr.                                                          

Het zigeunerschooltje

Er zijn een zigeunerkerk en -schooltje in het dorp die onder leiding staan van een zigeunerdominee.

Tijdens de bestuursbezoeken is geconstateerd dat veel van de kinderen geen goede jasjes en schoenen hebben. Ook ontbreekt het aan schriftjes, pennen etc. Deze spullen, maar ook kleding etc. voor de volwassenen, wordt door HOE verzameld en – via dominee Beltechi uit Beius – naar dit dorpje gestuurd.

Dominee Beltechi uit Beius heeft de supervisie daarover.

Dankzij een sponsor wordt nu jaarlijks 150 euro aan ds. Beltechi gestuurd voor speciale noden voor het zigeunerschooltje.

In 2022 is een eigen kerkje gebouwd. HOE heeft een bedrag van 1.000 euro gedoneerd voor het aanbrengen van een vloer.

winterhulp in Batar

Financiële verantwoording 2022