Project ABC-Dallas

Project ABC-Dallas

Vlak buiten Cluj ligt een vuilnisbelt: Pata Rât.

Pata Rât is een stedelijk gebied gelegen naast deze vuilnisbelt, waar ongeveer 300 zigeunergezinnen wonen. Zij hebben hun huizen gemaakt van materialen die op de vuilnisbelt gevonden zijn en zij leven zonder water en elektriciteit. Zij zijn stateloos en krijgen geen enkele ondersteuning. Deze mensen proberen via het verzamelen van bruikbare spullen op de belt een klein beetje inkomen te verkrijgen.

      

Zigeunerkinderen maken deel uit van de categorie sociale groepen die sociaal gezien sterk buitengesloten worden, met name door armoede, discriminatie en gebrek aan toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Slechts een klein deel van deze Romakinderen gaat naar school. De meeste Roma kinderen leven geïsoleerd in de randgebieden van de steden, zoals in Pata Rât.

ABC-project  In 2009 is de stichting ProRroma een kleuterschool in Dallas / Pata Rât gestart. Steeds meer ouders erkennen sindsdien het belang van onderwijs en melden hun kinderen aan voor de kleuterschool of school. Er was nog een andere categorie kinderen, die vanwege hun leeftijd nog niet zijn aangemeld voor school. Zij waren al te oud op het moment van inschrijving voor school en een grote meerderheid van hen werken ofwel samen met hun ouders op de vuilnisbelt, sorteren vuilnis, of ze blijven thuis met hun jongere broers en zussen.

Om deze kinderen te redden van analfabetisme en sociale buitensluiting, heeft de Fundaţia Chreştana de Ajutorare (FCA) van Peter en Rodica Morr in 2013 het ABC Gift Project gestart in Pata Rât voor kinderen van 7-11 jaar oud met scholing en sociale integratie als doel.

 

  

Via de FCA wordt door HOE hulp verleend in de vorm van financiële ondersteuning van een kleinschalig speciaal project om zigeunerkinderen scholing te geven (ABC-project).

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *