Kledinginzameling definitief gestopt

Stichting HOE is al vele jaren een begrip in Katwijk en omgeving.  In de afgelopen 30 jaren is er heel veel kleding, incontinentiemateriaal, medicijnen en andere medische spullen etc. bij ons inzamelpunt gebracht. HOE is een stichting die haar werk kan doen dankzij de vele vrijwilligers en vrijwilligsters. Dertig jaren kon HOE ook  ieder jaar een beroep doen op die vrijwilligsters en vrijwilligers van HOE. Het bestuur heeft echter geconstateerd dat hier en daar toch  gezondheidsproblemen gaan ontstaan, ook binnen het bestuur. Er zijn dan ook grote zorgen over de continuïteit van de kledinginzameling. Veel vrijwilligsters en vrijwilligers zijn de leeftijd van 70 jaar (ruim) gepasseerd. Er zijn zelfs diverse vrijwillig(st)ers 80+.  Ook in het bestuur ligt de gemiddelde leeftijd boven de 70 jaar. Herhaalde oproepen om nieuwe, vooral jongere, vrijwillig(st)ers leveren niets op. Iedereen heeft het druk met werken, zowel man als vrouw, en moeten daarnaast juist op de zaterdagmorgen de kinderen begeleiden naar clubs en dergelijke.

Het bestuur heeft daarom, na uitgebreide beraadslaging, besloten om aan het eind van het inzamelseizoen 2022- 2023 (24 juni 2023) definitief te stoppen met de inzameling van kleding etc.

Het bestuur dankt allen die heel trouw hun kleding en andere spullen bij HOE brachten. Er konden gedurende meer dan dertig jaar jaarlijks 2 tot 3 transporten worden verzorgd voor de aller armste Roemenen. Jaarlijks waren daar transporten bij die verzorgd of gesponsord werden door bedrijven. Ook deze bedrijven bedankt het bestuur hartelijk.  

De stichting HOE zal wel blijven bestaan om te kunnen doorgaan met de jaarlijkse geldinzamelacties in mei/juni voor de zomerkampen in Roemenié en in november/december voor de voedsel en hout rond de Kerst voor de allerarmsten in Roemenië.