Thuiszorg

Project kleinschalige thuiszorg in het Olt-district (vlak bij Bulgaarse grens)

HOE heeft, in samenwerking met ‘DSV| verzorgd leven’ een project gestart voor kleinschalige thuiszorg in het Olt-district Roemenië.

Het doel van het project is te komen tot het laten brengen van structuur in de ondersteuning van oude, zieke en gebrekkige mensen: een soort thuiszorg.

 

Via de diaconale collecte van zondag, 19 februari 2017 in de hervormde gemeente Katwijk aan den Rijn, aangevuld met andere giften, is voldoende geld bijeen gebracht om gedurende twee jaar te proberen om tot kleinschalige thuiszorg te komen.

Bemoedigd door de vele giften hebben HOE en ‘DSV| verzorgd leven’ het projectplan verder uitgewerkt en voorgelegd aan dominee Raul Costea, de leidinggevende van Hope Church Romania in het Olt district.

De vrouw van een van de missionarissen, Lydia Opriş is verpleegster. Zij zal de zorg gaan verlenen. Eén van de missionarissen: Octavian Berechet (Tavi) is aangewezen als de coördinator.

Er is een contract opgesteld voor het project. De naam wordt “Home Care Olt district”.

In dit contract is geregeld dat het een project is van Hope Church Romania. HOE en DSV zullen financiële, materiele en inhoudelijke ondersteuning geven. In het contract is de rapportage van gewerkte uren, uitgaven etc. geregeld. Maandelijks wordt verslag gedaan. Dit contract is door alle drie partijen ondertekend.

Tevens is er, dankzij een zeer genereuze donatie, de financiële ruimte ontstaan om een kantoortje annex opslag materialen en ruimte voor wasmachine en droger te huren én kon een tweedehands auto worden gekocht zodat Lidia ook buiten Drăgăneşti hulp kan bieden. Twee van de oudjes die dringend hulp nodig hebben wonen in een plaatsje op een half uur rijden van Drăgăneşti.

Start

Op 2 januari 2018 was het zover. Lidia is gestart. De eerste reacties zijn grote dankbaarheid bij de oudjes nu er regelmatig naar hen omgekeken wordt en zij nu zorg ontvangen. Op 7 februari 2018 is de (eerste) rapportage van de maand januari 2018 ontvangen.

In september 2018 heeft een bestuursdelegatie het project bezocht. Er wordt overlegd met Tavi en Lidia

Tavi is een goede coördinator die alles scherp in de gaten houdt. Er worden nadere afspraken gemaakt over de financiële terugkoppeling naar de penningmeester.

De verslaglegging door de verpleegster gebeurt op de manier zoals HOE dat in overleg met DSV heeft gevraagd, via zogenaamde looplijsten: lijsten waarop per patiënt wordt gemeld wat de zorg is. Op deze wijze is er een goed inzicht in wat zij doet.

Na het overleg gaan de drie dames van de delegatie met Lidia enkele patiënten bezoeken. Het eerste bezoek is aan Julia (69 jaar oud), die in een flatje van enkele vierkante meters op de grond woont. Zij heeft diabetes en haar longen functioneren nauwelijks meer. Haar benen zijn donkerblauw. Zij ligt de hele dag op bed. kortom ze is in een zeer slechte conditie. Lidia verzorgt haar twee keer per dag, anders zou niemand naar haar omkijken. Julia noemt Lidia haar engel en is daar zeer emotioneel over en dankbaar. Wij zijn geroerd daardoor. Dit is waarvoor HOE (en DSV) thuiszorg heeft bedoeld. Daarna gaan we naar Floarea, de vrouw die vierhoog woont en een beroerte heeft gehad. Dankzijde massage van Lidia kan ze nu een beetje door het huis schuiven. Ook zij is dankbaar en demonstreert welke oefeningen zij met Lidia doet. Ook hier gaan we vandaan met een goed gevoel. Het derde bezoek is aan het oude vrouwtje dat tijdelijk is opgenomen in het Zgn. social house van de kerk. Dit huis is bedoeld voor tijdelijke opvang in noodsituaties. Vasilica heeft een stoma. Wij ruiken dat het hard nodig is dat ze verschoond moet worden. Na een kwartier komt ze, ondersteund door Lidia, fris gewassen, naar buiten. We praten even. De tijd ontbreekt voor andere bezoekjes. We hebben echter gezien dat de thuiszorg werkt en zijn daar blij om. Onze enige zorg is de kwetsbaarheid dat er maar één verpleegster is voor dit project, omdat daarvoor de financiën ontbreken. Nu we zien hoe goed deze thuiszorg werkt, gaan we daar in het bestuur over spreken en ook over de vraag hoe we kunnen doorgaan na de eerste twee jaar, waarvoor geld beschikbaar is. Want doorgaan betekent dat er structureel geld moet zijn daarvoor en extra hulp betekent meer uitgaven.