Winteractie

Project Winteractie

HOE organiseert al vele jaren in het najaar een actie om geld in te zamelen voor de voedselactie

In Roemenië heerst nog steeds veel armoede.

Winter in Roemenië. Wat doe je als het koud is en je hebt geen hout voor de kachel. Het tocht in huis, er zijn niet genoeg dekens voor alle kinderen, op de vloer ligt geen warm kleed en je hebt soms zelfs geen schoenen of sokken? Schrijnend gewoon, maar je kunt niks doen als je dáár woont.

    

Door de oorlog in Oekraïne is het ook voor veel mensen in ons land een moeilijke tijd met de hoge gasprijzen en hogere voedselprijzen. In Roemenie is het voedsel, maar vooral hout nog weer veel duurder geworden en voor een grote groep arme Roemenen bijna niet meer betaalbaar.

Daarom wil onze stichting u vragen ook dit jaar een financiële bijdrage  te geven om voor de armste gezinnen in Roemenië met Kerstmis wat extra voedsel en hout te kunnen kopen. Om in de donkerste dagen van het jaar een lichtpuntje te brengen in hun vaak erbarmelijke en uitzichtloze omstandigheden.

Onze winteractie is erop gericht om door middel van financiële steun, de mensen in de Roemeense dorpjes bij te staan, zodat ze hout en voedsel kunnen kopen. Als ze kunnen stoken, dan kunnen ze warm eten klaarmaken en is het tegelijkertijd warm in huis.

In Roemenië zelf is tegenwoordig alles te koop, daarom zamelt HOE Katwijk geld in plaats van voedselpakketten in. Voor dat geld kan in Roemenië meer worden gekocht en HOE Katwijk bespaart de kosten van het transport. De Stichtingen daar hebben een goed inzicht in die arme gezinnen. Zij zorgen voor de distributie.