Voedselactie HOE Katwijk 2021/2022

HOE houdt weer haar jaarlijkse voedselactie voor Roemenië. De coronapandemie heerst al anderhalf jaar in onze samenleving, maar óók op het platteland van Roemenië.

Alles is weer duurder geworden, de gewassen, het hout, de gezondheidszorg. De armoede is er onverminderd groot. Net teruggekeerd van onze bestuursreis half oktober 2021 naar Roemenië, hebben we met eigen ogen kunnen zien, dat onze steun nog steeds hard nodig is. Er zijn veel arme gezinnen met jonge kinderen, die amper door de ouders onderhouden kunnen worden. De kleine kadootjes die we onderweg uitgedeeld hebben aan de kinderen, toveren een blijde lach op hun gezicht.

Voor de ouders blijft de zorg om de komende winter door te komen. Vooral is er de zorg voor de dagelijkse eerste levensbehoeften. Alles wordt duurder, hout is heel erg duur geworden. En dáár kunnen wij bij helpen met een financiële bijdrage. Met het geld dat met deze winteractie wordt opgehaald, kunnen er voedselpakketten en hout worden gekocht. Dit wordt in Roemenië zelf gedaan door onze contactpersonen en zij weten precies waar de spullen het hardst nodig zijn. Alles wordt geregeld in nauw overleg met het bestuur van stichting HOEKatwijk.

U kunt ons helpen door een bijdrage over te maken op één van onderstaande bankrekeningnummers, t.n.v. Christelijke stichting HOEKatwijk, o.v.v. “Winteractie”.

NL 90 RABO 0331707977 of NL 31 INGB 0006194173  (ANBI RSIN 802339645 [Christelijke Stichting Hulp Oost-Europa Katwijk])

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw steun namens het bestuur van chr. St. HOEKatwijk,        www.hoekatwijk.nl