Winteractie 2020

Winteractie stichting HOE Stichting HOE is weer gestart met de jaarlijkse actie voor de allerarmsten in Roemenië. De winter in Roemenië is meestal erg koud. Als het koud is en je hebt geen hout voor de kachel, het tocht in huis, er zijn niet genoeg dekens voor alle kinderen, op de vloer ligt geen warm kleed en je hebt soms zelfs geen schoenen of sokken dan is dat schrijnend. Helaas zijn er nog veel heel arme Roemenen die geen geld hebben om zich een beetje te kunnen warmen. Hulp aan de arme Roemenen is nog steeds hard nodig. Door de coronacrisis is de situatie nijpender geworden. Veel mensen zijn werkloos en er is geen financieel vangnet zoals in Nederland. Geen werk betekent gewoon geen inkomen en dus armoede, honger en kou. Onze steun is onmisbaar! Met het geld dat HOE ontvangt met deze actie kunnen voedselpakketten en hout worden gekocht. Dit wordt in Roemenië zelf gedaan door onze contactpersonen en zij weten precies waar de spullen het hardst nodig zijn. Alles wordt geregeld in nauw overleg met het bestuur van stichting HOEKatwijk. U kunt ons helpen door een bijdrage over te maken op één van onderstaande bankrekeningnummers, t.n.v. Christelijke stichting HOEKatwijk, o.v.v. “Winteractie”. NL 90 RABO 0331707977 of NL 31 INGB 0006194173. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw steun namens het bestuur van chr.st. HOEKatwijk,

interactie 2020