Zomerstop

Zomerstop HOE KATWIJK 2019

Op 29 juni as is het de laatste inzamelochtend van het seizoen 2018-2019. Veel mensen hebben dit seizoen kleding en andere spullen gebracht in de J. van der Vegtstraat. Het bestuur bedankt alle gevers hartelijk, ook voor de bijdragen voor het transport. In de zomermaanden juli en augustus zijn we gesloten. Na de zomer gaan we weer starten op zaterdag 7 september.

Er zin nog steeds vrijwilligers nodig op de zaterdagmorgen. Voor contact,

Kijk op onze website www.hoekatwijk.nl Het bestuur van HOE Katwijk